Filosofie van Settlement

Visie

Settlement is in 2004 ontstaan vanuit de filosofie: Niet tegen, maar mét elkaar! Een (echt)scheiding waarbij het emotionele aspect uit het oog wordt verloren, kan vaak uitmonden in een juridisch gevecht. Wij geloven dat de onderlinge communicatie tijdens een (echt)scheiding moet worden gewaarborgd. Bij Settlement zoeken we naar een structurele en werkbare oplossing voor alle betrokkenen.

Motivatie

Vanuit deze ervaring is Settlement opgericht. Tijdens een scheiding willen wij de mensen beter informeren, adviseren en begeleiden. Een vechtscheiding maakt veel kapot in de onderlinge relatie, ook de kinderen zullen hieronder lijden. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zo min mogelijk schade oplopen bij een (echt)scheiding. Hoe beter de omgang tussen de ouders, hoe beter het vaak met kinderen gaat. Dit vergt veel van alle betrokkenen, vandaar dat deskundige scheidingsbegeleiding meer is dan een stapel juridische papieren.

Kwaliteitskeurmerken

Onze filosofie

Settlement is méér dan een doorsnee (echt)scheidingspraktijk, en heeft een duidelijk eigen verhaal. De lijnen binnen Settlement zijn kort en het werken in teamverband staat voor uitgebreide kennis, ervaring en voor passende oplossingen. Wij spelen in op actuele ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en de praktische gevolgen hiervan voor u.