Filosofie van Settlement

Visie

Settlement is in 2004 ontstaan vanuit de filosofie: Niet tegen, maar mét elkaar! Een (echt)scheiding waarbij het emotionele aspect uit het oog wordt verloren, kan vaak uitmonden in een juridisch gevecht. Wij geloven dat de onderlinge communicatie tijdens een (echt)scheiding moet worden gewaarborgd. Bij Settlement zoeken we naar een structurele en werkbare oplossing voor alle betrokkenen.

De oprichters

Oprichters Erik Baijens en Marjon de Vroomen hebben beiden een scheiding achter de rug en constateerden dat het snel een kil en zakelijk proces is. “Ik merkte hoe snel je de regie uit handen geeft als je ieder een eigen advocaat in de arm neemt. De communicatie tussen ex-partners stopt op dat moment, waardoor er weinig ruimte is voor overleg over de kinderen. Dit heeft consequenties in het verdere verloop van de scheiding en het duurt lang voordat dit is hersteld”, geeft Marjon aan.
Erik had een soortgelijke ervaring: “Ik kwam tot de conclusie dat de Rechtbank weinig oog had voor de persoonlijke situaties. Het was meer een juridisch gevecht, dan zoeken naar structurele oplossingen voor alle betrokkenen. Op zo’n moment wordt er meer gekeken naar de juridische kant van het verhaal en wordt snel het emotionele aspect uit het oog verloren”.

Samen waren we er niet uitgekomen en was het uitgelopen op een eindeloos juridisch getouwtrek.

Motivatie

Vanuit deze ervaring is Settlement opgericht. Tijdens een scheiding willen wij de mensen beter informeren, adviseren en begeleiden. Een vechtscheiding maakt veel kapot in de onderlinge relatie, ook de kinderen zullen hieronder lijden. Het is belangrijk dat alle betrokkenen zo min mogelijk schade oplopen bij een (echt)scheiding. Hoe beter de omgang tussen de ouders, hoe beter het vaak met kinderen gaat. Dit vergt veel van alle betrokkenen, vandaar dat deskundige scheidingsbegeleiding meer is dan een stapel juridische papieren.

Kwaliteitskeurmerken

Onze filosofie

Settlement is méér dan een doorsnee (echt)scheidingspraktijk, en heeft een duidelijk eigen verhaal. De lijnen binnen Settlement zijn kort en het werken in teamverband staat voor uitgebreide kennis, ervaring en voor passende oplossingen. Wij spelen in op actuele ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en de praktische gevolgen hiervan voor u.