Gesprek voor kinderen van gescheiden ouders

Gesprek voor kinderen van ouders die gaan scheiden is gratis bij Settlement en biedt kinderen de mogelijkheid om een gesprek over de scheiding van hun ouders aan te gaan met Iris 20 jaar, kind van gescheiden ouders.

Uit ervaring kunnen wij vertellen dat het voor kinderen  van gescheiden ouders vaak makkelijker is om over de scheiding te praten met een gelijkgestemde in plaats van met een volwassene.

Iris studeert Bestuurs- en Organisatiewetenschappen in Amsterdam, heeft zich veel ingezet voor Villa pinedo (‘Dé plek voor jongeren met gescheiden ouders’) en heeft veel ervaring met het voeren van gesprekken met kinderen tijdens en na scheiding.

Doordat Iris zelf een scheiding heeft meegemaakt kan zij alles goed samen met het kind op een rijtje zetten. Zij heeft genoeg ervaring en vaardigheden en kan alles goed verwoorden richting de scheidingsspecialist en/of ouders.

Iris: “Omdat ik zelf kind van gescheiden ouders ben, weet ik als geen ander hoe het voelt. Hierdoor kan ik kinderen zowel inzicht in de situatie als handvatten hoe ermee om te gaan bieden. Ik merk dat kinderen het fijn vinden om te praten met iemand die ook een scheiding heeft meegemaakt en die dichterbij staat (laagdrempeliger) dan een volwassene. Het geeft mij oprecht voldoening als ik iets voor een kind kan betekenen.”

Hoe verloopt het kindgesprek?

Het kind maakt samen met Iris afspraken over wat er naar de ouders teruggekoppeld mag worden. Met deze bevindingen gaat Iris in overleg met de betreffende scheidingsspecialist die het gesprek terugkoppelt aan de ouders. Als de ouders het willen kunnen de ouders ook telefonisch contact opnemen met Iris. Meestal volgt er op een later moment nog een gesprek met het kind.

Alles op een rij

  • Gesprek van kind tot kind is makkelijker;
  • Verhaal kwijt bij iemand die er compleet los van staat;
  • Minder eng en beladen;
  • Herkenning (beiden gescheiden ouders);
  • Luchtig gesprek met inhoud;
  • Praten meer elkaars taal.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.

Contact