Het Zandkastelenprogramma®

Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinderen zijn onzeker en verdrietig. Ze worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders.

In deze onzekere periode kunnen kinderen een steuntje in de rug goed gebruiken

Het Zandkastelenprogramma® is een kortdurende en preventieve workshop voor kinderen van gescheiden ouders. Door verschillende spel- en creatieve vormen maakt de gecertificeerde Zandkasteelcoach de scheiding van hun ouders bespreekbaar. Met leeftijdgenoten kunnen kinderen veilig hun gevoelens uiten. Kinderen ervaren dat zij niet de enige zijn in een scheidingssituatie. Ze leren beter te begrijpen wat er gebeurt en hoe ze daar mee om kunnen gaan.

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee.

De workshop helpt kinderen tussen 6-17 jaar op weg om door de scheidingsperiode heen te komen

Ook geven ze ouders een aanzet om op een constructieve manier met hun kinderen om te gaan.
Het Zandkastelenprogramma® heeft als doel de schade van een scheiding voor kinderen te beperken.

Het Zandkastelenprogramma

Het programma

Hoe ziet het programma eruit?

 • Zandkastelen workshop duurt 3,5 uur.
 • samen met acht tot tien leeftijdsgenoten gaan de kinderen, onder de zorgzame begeleiding van twee deskundige begeleiders, op een ontspannen wijze aan de slag.
 • in de veilige besloten sfeer van de groep wordt het ze gemakkelijk gemaakt om te zeggen wat ze op hun hart hebben.
 • wat kinderen zeggen blijft vertrouwelijk en binnen de groep.
 • aan het einde van de workshop schuift u als ouder(s) ook aan.
 • in dit laatste half uur maken de begeleiders in een open sfeer gevoelige onderwerpen bespreekbaar.
 • Gecertificeerde Zandkasteelcoaches zorgen ervoor dat de ouders en de kinderen opgeluchter en positiever gestemd naar huis gaan.

Zes- tot en met twaalfjarigen

Aan het einde van de workshop hebben kinderen van 6 tot 12 meer (zelf)vertrouwen en begrijpen ze beter:

 • dat de scheiding niet hun schuld is
 • dat hun ouders, ook al wonen zij elders, gewoon hun ouders blijven
 • dat hun ouders van ze blijven houden, ook na de scheiding
 • dat ieder mens, dus ook ouders, fouten kunnen maken
 • dat de meeste ouders niet meer bij elkaar komen
 • dat het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt

Dertien- tot en met zeventienjarigen

Aan het einde van de workshop hebben kinderen van 13 tot en met 17 jaar meer idee over hun eigen rol en mogelijkheden en kunnen zich beter inleven in de situatie rondom de scheiding en in hun ouders.

Deze leeftijdsgroep is vooral bezig met:

 • zicht krijgen op hun eigen identiteit; wie ben ik
 • keuzes maken voor hun toekomst; wat wil ik
 • stemmingswisselingen
 • beginnende verliefdheid, aangaan relaties
 • afzetten tegen ouders
 • persoonsontwikkeling
 • vriendschappen

Ouderbijeenkomst

Voorafgaand aan Het Zandkastelenprogramma® is er een ouderbijeenkomst van 1,5 uur op een avond. Juist de betrokkenheid van ouders geeft Het Zandkastelenprogramma ® meerwaarde. De ouders horen meer over wat een scheiding voor kinderen betekent en hoe zij daar, als ouders, nog beter mee om kunnen gaan.
De gecertificeerd Zandkastelencoach vertelt over de inhoud van het programma.

Wanneer kan uw kind meedoen?

Als u op het punt staat te gaan scheiden of al (langere tijd) gescheiden bent, kan de workshop uw kind(eren) helpen te begrijpen en te accepteren wat er gebeurt.

Inschrijving en kosten

u kunt uw kind aanmelden voor onze workshops door het sturen van een e-mail.
bij teveel aan aanmeldingen plaatsen we uw kind op de wachtlijst.
daarvan krijgt u direct bericht. Als er iemand afvalt, dan word u benaderd in volgorde van aanmelding.
de kosten van de workshop zijn € 85,00 per kind.
indien er meerdere kinderen van hetzelfde gezin deelnemen,
geldt er een korting van € 10,00 per kind.
voor deelname is toestemming van beide ouders nodig.

Annulering

Annulering

Tot 4 weken voor het begin van de workshop kun u de inschrijving ongedaan maken.
bij annulering binnen twee weken voor aanvang, zijn wij genoodzaakt de helft van het totaalbedrag in rekening te brengen.
indien u niet annuleert bent u verplicht het totaalbedrag te voldoen.
uiterlijk een week van tevoren beslissen wij, op basis van het aantal aanmeldingen, of een workshop doorgaat.
ingeval van annulering ontvang u direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we terug.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact