Scheiden met kinderen

Kinderen hebben de rest van hun leven te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Binnen Settlement staan ze centraal in het scheidingsproces en worden zij beschouwd als een volwaardige ‘derde partij’ in de (echt)scheiding. Scheiden is namelijk niet alleen voor ouders erg ingrijpend, maar ook voor hun kinderen. Die willen niets liever dan dat hun ouders de rest van hun leven bij elkaar blijven. Vooral voor jonge kinderen is het vaak moeilijk te begrijpen en te bevatten dat hun ouders uit elkaar gaan. Daarom is het belangrijk hier goed bij stil te staan, om eventueel probleemgedrag of psychische problemen in de toekomst te voorkomen.

Het leven van kinderen verandert compleet wanneer hun ouders gaan scheiden. Ze moeten waarschijnlijk verhuizen, ze zien hun ouders niet meer allebei iedere dag, ouders moeten vaak ook meer gaan werken om de lasten te kunnen betalen en soms komt er een nieuwe partner in het spel.

Ouderschapsplan

OUDERSCHAPSPLAN

Het is tegenwoordig wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen tijdens een echtscheidingsprocedure. Settlement spreekt liever van een ouderschapsregeling. Het is voor jou en je kind(eren) belangrijk om een aantal zaken goed te regelen over de zorg voor de kinderen. Voor heel jonge kinderen kun je voorlopige afspraken maken, omdat zij nog in hun hechtingsfase zitten. Ook het omgangsrecht van grootouders en eventuele kinderalimentatie kunnen in de ouderschapsregeling vermeld worden.

Lees meer

HOE VERTELLEN WE HET DE KINDEREN?

Als ouders gaan scheiden, scheiden kinderen mee. Maar hoe kun je het je kind(eren) vertellen? Bij Settlement Mediators krijg je advies en begeleiding. Vraag gratis de brochure “Hoe vertellen we het de kinderen?” aan.

Lees meer
scheiden hoe vertel je het de kinderen
little girl playing with puzzle, early child development

KINDGESPREK

Kinderen kunnen tijdens een scheiding behoefte hebben aan een gesprek met een neutrale derde partij. Hierin kunnen zij hun gevoelens en gedachten uiten over het uit elkaar gaan van hun ouders. Settlement biedt daarom de mogelijkheid tot kindgesprekken. In de praktijk blijkt dat veel kinderen hier baat bij hebben.

Om een traumatische vechtscheiding te voorkomen, is het slim de hulp van een mediator zoals Settlement in te schakelen. Mediation is erop gericht een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. We voorkomen dat ruzies escaleren en komen zo tot duurzame afspraken, die in het belang van de kinderen zijn. Vraag gratis een informatiegesprek aan bij één van onze vestigingen.

Lees meer