Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Heeft u of uw ex-partner niet voldoende inkomen om van te leven, dan heeft de ander de plicht bij te dragen in de kosten. Daarbij wordt uitgegaan van de levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Maximale alimentatieduur

Voor gehuwden die hun relatie willen beëindigen gelden de volgende wettelijke termijnen van de alimentatieduur:

  • Bij een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd, bedraagt de termijn maximaal 12 jaar.
  • Bij een huwelijk zonder kinderen dat niet langer dan 5 jaar heeft geduurd, bedraagt de termijn net zo lang als de duur van het huwelijk.

Deze termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap via de rechter wordt beëindigd.

In onderling overleg kunt u met uw ex-partner andere afspraken maken over de duur van de alimentatie.  Dit kan via een mediator van Settlement. De ingangsdatum van de termijnen is de datum van inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand.

Wanneer kan de partneralimentatie stoppen?

De partneralimentatie stopt wanneer:

  • Uw ex-partner overlijdt
  • Uw ex-partner met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
  • Uw ex-partner zelf weer genoeg inkomen heeft om van te leven

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over alimentatie? Neem dan contact met ons op.

Misschien ook Interessant voor jou